Kapat

Özel Hukuk Tarihi: Giriş

 • Ürün Kodu9786258393224
 • Stok DurumuStokta var
 • Kdv dahil
Detay
Türkçesi: Ali Acar, Caner Birdal, İbrahim Doğan Takavut, O. Vahdet İşsevenler, Zeynep Arslan
Yayıma Hazırlayan: O. Vahdet İşsevenler
Kapak Tasarımı: Mahmut Sever
Sayfa Düzeni: Özlem Sümbül
1. Baskı, Kasım 2022
296 sayfa / 70 gr. enzo creamy / Ciltsiz / 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-625-8393-22-4
Yazar : R. C. VAN CAENEGEM

Belçikalı, R. Van Caenegem (1927-2018) birçok dilde hukuk tarihi eserleri kaleme almış, eserleri farklı dillere çevrilmiştir. İngilizce'deki eserlerinin bir kısmı şunlardır: European Law in the Past and the Future; Legal history: A European Perspective; Judges, Legislators, and Professors; The Birth of the English Common Law; Guide to the Sources of Medieval History.

Yazarın sayfasına gitmek için >>> R. C. VAN CAENEGEM

 • Bu başlık, birtakım özel hukuk ku­rum­la­rı­nın geç­mi­şi­ni öğ­ren­mek is­te­yen okur için be­lir­li öl­çü­de al­da­tı­cı bir isim ola­rak ad­de­di­le­bi­lir. Zira bu kitap, özel hu­ku­ka odak­la­na­rak hu­ku­kun mo­dern­leş­me hi­ka­ye­si­ni an­lat­mayı amaçlamaktadır.
  Hu­ku­kun ya­sa­lar­dan mü­te­şek­kil oluşu, bu ya­sa­la­rı se­çil­miş­ler­den olu­şan mec­lis­le­rin yap­ma­sı, da­va­lar­da ta­raf­la­rı tem­sil eden, ta­raf­la­rın ücret öde­di­ği avu­kat­la­rın yer al­ma­sı vb. bu­gü­nün hu­ku­kun­da mutat gö­rü­len bir­çok kurum esa­sın­da ta­rih­sel­dir; hep var de­ğil­ler­di, yarın ol­ma­ma­la­rı da ih­ti­mal­dir. Ya­sa­lar­dan önce örf­ler, hukuk bil­gin­le­ri­nin ki­tap­la­rı vardı, bir vakit avu­kat­la­ra değil yar­gıç­la­ra ücret öden­di, üni­ver­si­te­ler yoktu yahut ka­pa­tıl­mış ya da içi bo­şal­mış­tı.
  Ay­dın­lan­mış des­pot­lar, gözü kara dev­rim­ci­ler, tut­ku­lu alim­ler, öf­ke­li kit­le­ler eliy­le yüz­yıl­lar için­de bu­gün­kü mü­es­ses ha­li­ni alan kıta hukuk sis­te­mi­nin hi­ka­ye­si­ni bil­mek bu sis­te­min içine doğ­muş olan­lar için elzemdir.

 • Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  150,00 TL
  150,00 TL
  2
  77,25 TL
  154,50 TL
  3
  52,00 TL
  156,00 TL

  Garanti Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  150,00 TL
  150,00 TL
  2
  78,00 TL
  156,00 TL
  3
  52,00 TL
  156,00 TL

  İşbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  150,00 TL
  150,00 TL
  2
  77,25 TL
  154,50 TL
  3
  51,50 TL
  154,50 TL
  4
  38,63 TL
  154,50 TL
  5
  31,20 TL
  156,00 TL
  6
  26,25 TL
  157,50 TL
  7
  22,71 TL
  159,00 TL
  8
  20,06 TL
  160,50 TL
  9
  17,83 TL
  160,50 TL

  Halkbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  150,00 TL
  150,00 TL
  2
  78,00 TL
  156,00 TL
  3
  52,00 TL
  156,00 TL

  Denizbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  150,00 TL
  150,00 TL
  2
  75,00 TL
  150,00 TL
  3
  50,00 TL
  150,00 TL

  Türkiye Finans Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  150,00 TL
  150,00 TL
  2
  76,50 TL
  153,00 TL
  3
  51,00 TL
  153,00 TL
  4
  38,25 TL
  153,00 TL
  5
  30,60 TL
  153,00 TL
  6
  25,50 TL
  153,00 TL

  Vakıfbank Kredi Kartı ile Ödeme

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  150,00 TL
  150,00 TL
  2
  77,25 TL
  154,50 TL
  3
  52,50 TL
  157,50 TL
  4
  37,88 TL
  151,50 TL
  5
  30,30 TL
  151,50 TL
  6
  25,25 TL
  151,50 TL
  7
  21,64 TL
  151,50 TL
  8
  18,94 TL
  151,50 TL
  9
  16,83 TL
  151,50 TL

  Yapıkredi Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  150,00 TL
  150,00 TL
  2
  78,75 TL
  157,50 TL
  3
  55,00 TL
  165,00 TL
  4
  39,38 TL
  157,50 TL
  5
  31,80 TL
  159,00 TL
  6
  25,75 TL
  154,50 TL

  Finansbank Kredi Kartları

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:

PİNHAN YAYINCILIK © 2024 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır