Kapat

Birey Sorunsalından Solun Melankolisine Psikanalizin Marksizmle Yoldaşlığı

 • Ürün Kodu9786057768674
 • Stok DurumuStokta var
 • Kdv dahil
Detay
Yayıma Hazırlayan: Adem Beyaz
Kapak Tasarımı: Mahmut Sever
Sayfa Düzeni: Özlem Sümbül
1. Baskı, Eylül 2021
256 sayfa / 70 gr. enzo creamy / Ciltsiz / 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-605-7768-67-4
Yazar : HALÛK SUNAT

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1980’de mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi’nde gördü. 1989-96 yılları arasında analizden geçti ve analiz eğitimi aldı. Murat Ş. Etaner Psikoterapi Eğitim Vakfı’nın kuruluşuna (1993), eğitim çalışmalarına katıldı. Yazarlarından olduğu Psikanalitik Kurama Giriş isimli kitabı yayıma hazırladı (MEPEV Y., 1997 –aynı metin, 2000 yılında Bağlam Y. tarafından kitaplaştırıldı). Birey Sorunsalı/ Psikanaliz ve Eleştirel Bir Bakışla Marksizm (Papirüs Y., 1999) isimli çalışması, 2000 yılında, ‘Emin T. Eliçin Bilim Ödülü’ne değer bulundu. Adalet Ağaoğlu ve roman dünyasına ‘psikanalitik duyarlıklı bakış’ını Hayal, Hakikat, Yaratı ile gerçekleştirdi (Bağlam Y. 2001, 2010). Ahmet Hamdi Tanpınar ve yapıtlarına aynı yöntemle bakışının eseri, Boşluğa Açılan Kapı’dır (Bağlam Y., 2004). Yazınsal metne psikanalitik duyarlıklı bakışının ilk örneklerini İmgenin Tılsımlı Rüzgârı (Yirmidört Y., 2006), Spinoza’nın felsefesini ele alıp psikanaliz ve hayatla buluşturduğu metinlerini Spinoza ve Psikanaliz ve Hayat (Yirmidört Y., 2008) adıyla kitaplaştıran yazarın, Spinoza’nın kendilik kuruluşu ve felsefesini irdelediği çalışması ‘Psikanalitik Duyarlıklı Bakış’la Spinoza ve Felsefesi (Bağlam Y., 2014), aynı duyarlıkla gerçekleştirdiği roman okuma örneklerinden oluşan kitabı ‘Psikanalitik
Duyarlıklı Bakışla’ Romanları Yaşamak (NotaBene Y., 2018), yazınsal yaratıcı tavrı sorguladığı kitabı ise, ‘Psikanalitik Duyarlıklı Bakışla’ Yaratıcı Tavır’dır (NotaBene Y., 2019). PEN üyesi de olan yazar, psikanaliz-felsefe/siyaset-yazınsal eleştiri türündeki yazılarını, Birikim, Defter, Virgül, Varlık, Milliyet Sanat, E, Doğu-Batı, Düşünbil dergilerinde; Radikal, Birgün, Taraf, t24, Gazete Duvar, Birikim Güncel gibi gazete ve internet ortamlarında yayımladı. Psikanaliz Yazıları’na, Hayata Bakan Edebiyat (Boğaziçi Ü. Y., 2003), Yazının Gül Dikeni (İthaki Y., 2010) ve Sınıf İlişkileri/ ‘Sureti Soldurulmuş Bir Resim mi?’ (Bağlam, 2011) isimli kitaplara makaleleri ile katkıda bulundu.

Yazarın sayfasına gitmek için >>> HALÛK SUNAT

 • 'Ve­ri­li kendi ile başı hoş ol­ma­ya­nın hoş­nut­suz­lu­ğu­nu so­run­sal­laş­tı­rıp ken­di­ni kuran ha­ki­ka­te doğru yol alma ça­ba­sı' ola­rak ta­nım­la­mış­tım, psi­ka­na­li­zi -Fre­ud'un Psi­ka­na­li­zi'ni ka­pa­tır­ken. Mev­cu­da iz dü­şü­ren na­mev­cu­dun, bir­ta­kım ema­re­ler­le ken­di­ni gös­te­ren o ha­ya­le­tin, bi­lin­ce mu­sal­lat olan te­kin­si­zin pe­şi­ne dü­şü­len; ku­ru­lu­şun 'maddi ta­rih­sel­li­ği' için­den yol alıp şim­di­nin -"va­ro­luş­sal özerk­lik"e hür­met ve he­ves­le- ye­ni­den inşa edil­di­ği bir ya­ra­tı­cı edim ola­rak. Bu ki­tap­ta ise, kav­ruk otlar mi­sa­li tu­tu­şan sev­da­mız­dan, kı­rı­lan ha­yal­le­ri­miz­den, ya­şa­nan­da uç veren me­lan­ko­li­miz­den ha­re­ket­le te­kin­siz(liğ)in pe­şi­ne düşüp ku­ru­cu ha­ki­ka­ti­mi­ze doğru yol al­ma­ya ça­lış­tım. "Ko­mü­nist arzu"nun -bir an­lam­da, 'Genç Marx'ın'- ne­re­de/nasıl bas­tı­rıl­dı­ğı­nı an­la­ma­ya. Ma­lu­li­ye­ti­miz­le tımar olup ko­mü­nist ar­zu­yu ayak­lan­dır­ma­ya. De­mok­ra­tik, eşit­lik­çi ve özgür yeni bir dün­ya­nın ku­ru­lu­şu umu­du­nu; inanç, iç­ten­lik ve tut­kuy­la ken­di­ni ger­çek­leş­tir­me ce­sa­re­ti­ni can­lan­dır­ma­ya.

 • Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  130,00 TL
  130,00 TL
  2
  66,95 TL
  133,90 TL
  3
  45,07 TL
  135,20 TL

  Garanti Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  130,00 TL
  130,00 TL
  2
  67,60 TL
  135,20 TL
  3
  45,07 TL
  135,20 TL

  İşbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  130,00 TL
  130,00 TL
  2
  66,95 TL
  133,90 TL
  3
  44,63 TL
  133,90 TL
  4
  33,48 TL
  133,90 TL
  5
  27,04 TL
  135,20 TL
  6
  22,75 TL
  136,50 TL
  7
  19,69 TL
  137,80 TL
  8
  17,39 TL
  139,10 TL
  9
  15,46 TL
  139,10 TL

  Halkbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  130,00 TL
  130,00 TL
  2
  67,60 TL
  135,20 TL
  3
  45,07 TL
  135,20 TL

  Denizbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  130,00 TL
  130,00 TL
  2
  65,00 TL
  130,00 TL
  3
  43,33 TL
  130,00 TL

  Türkiye Finans Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  130,00 TL
  130,00 TL
  2
  66,30 TL
  132,60 TL
  3
  44,20 TL
  132,60 TL
  4
  33,15 TL
  132,60 TL
  5
  26,52 TL
  132,60 TL
  6
  22,10 TL
  132,60 TL

  Vakıfbank Kredi Kartı ile Ödeme

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  130,00 TL
  130,00 TL
  2
  66,95 TL
  133,90 TL
  3
  45,50 TL
  136,50 TL
  4
  32,83 TL
  131,30 TL
  5
  26,26 TL
  131,30 TL
  6
  21,88 TL
  131,30 TL
  7
  18,76 TL
  131,30 TL
  8
  16,41 TL
  131,30 TL
  9
  14,59 TL
  131,30 TL

  Yapıkredi Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  130,00 TL
  130,00 TL
  2
  68,25 TL
  136,50 TL
  3
  47,67 TL
  143,00 TL
  4
  34,13 TL
  136,50 TL
  5
  27,56 TL
  137,80 TL
  6
  22,32 TL
  133,90 TL

  Finansbank Kredi Kartları

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:

PİNHAN YAYINCILIK © 2024 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır